Wójt Gminy Kłaj ogłosił konkursy na stanowiska:

1) dyrektora Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie -szczegóły: 03-konkurs PSD

2) dyrektora Szkoły Podstawowej w Targowisku – szczegóły: 04-konkurs SPT

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content