DUKI DO POBRANIA

 

 1. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych
 2. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
 3. Zapisy dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej-obwodowej
    • Zgłoszenie(zapisanie) dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej
    • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka zgłaszanego do klasy 1 (szkoła obwodowa)
 4. Rekrutacja (przyjmowanie) uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klasy pierwszej
    • Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej
 5. Stypendium Wójta za osiągnięcia w nauce i sporcie
 6. Dowożenie uczniów z orzeczeniami do kształcenia specjalnego do szkół i placówek

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content