W związku ze zbliżającym się okresem rekrutacji publikujemy dokumenty określające najważniejsze zasady i  terminy tego, istotnego z punktu widzenia Rodziców, procesu. Przypominamy: rekrutacji do przedszkola podlega  każde dziecko w wieku przedszkolnym, zarówno to, które objęte jest obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego (6latki-obowiązkowo), jak i młodsze (3-5 letnie, a wyjątkowo 2,5 letnie na dzień 1 września 2024, jeżeli Rodzic wyrazi wolę zapisania go do przedszkola). Nie podlegają rekrutacji dzieci, które do danego przedszkola już uczęszczają i, zgodnie z deklaracją rodzica, będą kontynuować edukację przedszkolną w tym przedszkolu w kolejnym roku.  Rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej podlegają wyłącznie dzieci, które mieszkają poza obwodem danej szkoły, natomiast te mieszkające w obwodzie przyjmowane będą na podstawie zgłoszenia/zapisu dokonanego przez Rodzica. Niezbędne w procesie rekrutacji i zapisów wzory obowiązujących druków: wniosków, zgłoszeń,  oświadczeń, itp. można pobrać ze stron internetowych gminy Kłaj i GZEAS lub otrzymać w placówkach oświatowych.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania przedszkoli i szkół można uzyskać w konkretnej placówce lub w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Kłaju. Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Kłaj będących Rodzicami dzieci w wieku przedszkolnym do zapisywania swoich pociech do samorządowych placówek wychowania przedszkolnego na terenie  naszej gminy.01-rekrut do P_OP i SP 2024 KRYTERIA REKRUTACJIHarmonogram rekrutacji 2024-2025

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content