KONTAKT

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kłaju
32-015 Kłaj 652
tel. 12 284 16 11
e-mail: gzeas@klaj.pl
godziny urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

Kazimierz A. Sroka
stanowisko: dyrektor

tel. 12 284 16 11; 12 284 00 43 wew. 22
e-mail gzeas@klaj.pl; k.sroka@gzeas.klaj.pl

Joanna Tylek
stanowisko: główny księgowy

tel. 12 284 00 43 wew. 24
e-mail: j.tylek@gzeas.klaj.pl

Maria Zawadzka
stanowisko: starszy  inspektor
zakres obowiązków: obsługa finansowo-księgowa  dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych : SP Brzezie, SP Grodkowice, SP Kłaj-wydatki, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wszystkich jednostek oświatowych
tel. 12 284 00 43 wew. 23
e-mail: m.zawadzka@gzeas.klaj.pl

Małgorzata Nowak
stanowisko: inspektor

zakres obowiązków: obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych:  SP Targowisko, PS Kłaj
e-mail: m.nowak@gzeas.klaj.pl

Magdalena Janik
stanowisko: inspektor

zakres obowiązków: obsługa spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników jednostek oświatowych: SP Grodkowice, SP Szarów, PS Dąbrowa, PS Kłaj
tel. 12 284 00 43 wew. 21
e-mail: m.janik@gzeas.klaj.pl

Anna Klimek-Kasza
stanowisko: podinspektor

zakres obowiązków:  sprawy kadrowo-administracyjne, przydziały obowiązków pracowników wszystkich jednostek oświatowych, rozliczanie dotacji przedszkolnych, dofinansowania kształcenia młodocianych pracowników, obowiązek nauki, projekty i programy  zewnętrzne
tel. 12 284 00 43 wew. 25
e-mail: a.klimekkasza@gzeas.klaj.pl

Dorota Rydz-Gondek
stanowisko: inspektor

zakres obowiązków: obsługa finansowo-księgowa dochodów i wydatków budżetowych jednostek oświatowych: SP Szarów, PS Dąbrowa, SP Kłaj-dochody
tel. 12 284 00 43 wew. 23
e-mail: d.rydzgondek@gzeas.klaj.pl

Justyna Gądor
stanowisko: starszy inspektor

zakres obowiązków: obsługa spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników jednostek oświatowych: SP Brzezie, SP Kłaj, SP Targowisko, GZEAS
tel. 12 284 00 43 wew. 21
e-mail: j.gador@gzeas.klaj.pl

Ilona Popiołek
stanowisko: specjalista ds. kadr

zakres obowiązków: sprawy kadrowe pracowników wszystkich jednostek oświatowych, obsługa administracyjna pożyczek międzyzakładowego funduszu mieszkaniowego, archiwum zakładowe
tel. 12 284 00 43 wew. 25
e-mail: i.popiolek@gzeas.klaj.pl

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content