Zasady i terminy obowiązujące podczas rekrutacji dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kłaj do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz rekrutacji uczniów do klas pierwszych samorządowych szkół podstawowych  określone zostały w Zarządzeniu  Nr OA.0050.10.2023 WÓJTA GMINY KŁAJ z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłaj. Dla przypomnienia dołączono kryteria rekrutacji.
02-rekrut do P_OP i SP 2023

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content