Autozapis do PPK w 2023 r.

W  dniu 28 lutego 2023 r. mija termin ważności deklaracji o rezygnacji z PPK , które składali pracownicy w wieku 18-55 lat nieprzystępujący do Programu PPK lub rezygnujący  z niego w trakcie oszczędzania.

W związku z powyższym wszyscy pracownicy jednostek oświatowych, którzy nie chcą być objęci PPK muszą ponownie złożyć pracodawcy deklarację (o nieprzystąpieniu lub rezygnacji). W przypadku niezłożenia takiej deklaracji pracodawca musi wykazać pracownika jako przystępującego do PPK (inaczej: musi pracownika zapisać do PPK i naliczyć, pobrać i odprowadzić składki). Procedura ta wynika wprost z ustawy o PPK, w związku ze stosowaniem tzw. „autozapisu”, który jest przewidywany co 4 lata (2023, 2027, 2031,…)

Nie ma zatem znaczenia, czy pracownik składał deklarację o nieprzystępowaniu do PPK wcześniej, czy też złożył deklarację o rezygnacji w trakcie okresu oszczędzania – MUSI DEKLARACJĘ O NIEPRZYSTĄPIENIU ZŁOŻYĆ PONOWNIE.

Deklaracja powinna być złożona przez pracownika z datą 1 marca 2023 r., ale listy nauczycieli z informacją o rezygnacji muszą trafić do  służb finansowych GZEAS do dnia 24 lutego 2023 r.

(pierwsza po 28 lutego wypłata wynagrodzeń nauczycieli ma miejsce właśnie  1 marca 2023).

Listy pracownicy AiO rezygnujących z programu PPK muszą być przekazane do GZEAS na 2 dni przed terminem wypłaty marcowej.

Niezłożenie takiej deklaracji przez pracownika/nauczyciela  i nieumieszczenie  pracownika/nauczyciela na  liście osób rezygnujących z wpłat do PPK spowoduje, że zostanie on automatycznie zapisany do PPK a pracodawca będzie musiał naliczyć, pobrać i dokonać wpłat do PPK w imieniu tego pracownika.

W szczegółach odsyłam do: https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/infor-deklaracja-o-rezygnacji-luty-2023.html

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content