Grant 3

W szkołach gminy Kłaj prowadzony jest nabór uczniów do zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w ramach Projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi...

Pin It on Pinterest

Skip to content