W związku z nieobecnością dyrektora GZEAS w dniach 3-19 czerwca 2024 r. jego obowiązki, zgodnie z § 5 ust.1 Regulaminu organizacyjnego GZEAS, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 01/2020 z dnia 18 lutego 2020 r., pełnić będzie Pani Joanna Tylek – Główna Księgowa.

We wszystkich sprawach bieżących i pilnych,  związanych z funkcjonowaniem i organizacją pracy pracy szkół i przedszkoli, pozostających w decyzyjności dyrektora GZEAS,   proszę kierować się w tym czasie do osoby pełniącej obowiązki dyrektora.

 

Kazimierz Sroka
dyrektor GZEAS Kłaj

 

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content