Z dniem 24 listopada 2022 r. została podpisana umowa powierzenia grantu  w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Edukacyjny II – Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3, dzięki której Gmina Kłaj  otrzyma środki finansowe w wysokości 119 600 złotych na realizację zadań z zakresu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Działania realizowane będą od stycznia 2023 r. Zajęcia odbywać  będą się  we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy i uwzględniać będą dwa obszary:

 1. uzupełnianie braków edukacyjnych w realizacji przez uczniów podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania oraz rozwijanie kompetencji kluczowych  i umiejętności uniwersalnych,
 2. wspomaganie psychologiczne uczniów w nadrabianiu braków edukacyjnych i przyswajaniu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych.Kwoty, jakie szkoły otrzymają na  organizację zajęć w tych dwóch obszarach to:
  1) SP Kłaj – odpowiednio: 38 000 zł i 7 700 zł;
  2) SP Szarów – odpowiednio: 23 000 zł i 7 700 zł;
  3) SP Targowisko – odpowiednio: 11 000 zł i 4 500 zł;
  4) SP Grodkowice – odpowiednio: 11 000 zł i 6 000 zł;
  5) SP Brzezie – odpowiednio: 7 700 zł i 3 000 zł.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content