Informację o dzieciach uchodźców z Ukrainy w przedszkolach i szkołach w czerwcu 2022 r. oraz o dodatkowych zajęciach dla tych dzieci/uczniów  dyrektorzy przekazują do GZEAS w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lipca 2022 r.

Pin It on Pinterest

Share This
Skip to content